tablicaBezprzewodowy system przywoławczy polskiej firmy GORKE. System został wprowadzony do sprzedaży około 2009 roku, jest prosty w obsłudze i co najważniejsze posiada bardzo niski wskaźnik awaryjności. Podstawowym elementem systemu jest program komputerowy który może być zainstalowany na dowolnym komputerze ( maksymalnie program może obsłużyć do 1000 urządzeń nadawczych). Istnieje możliwość zakupu gotowej stacji komputerowej z zainstalowanym programem SPA1000 wyposażonej w ekran dotykowy - stacja ta znacznie ułatwia obsługę codzienną programu.

                       SPA 1000 obrazuje wystąpienie alarmu (przywołanie pomocy) na poszczególnych stanowiskach (łóżko pacjenta, sala lub inne dowolne). Na monitorze pole obiektu zostaje podświetlone na czerwono i pojawia się sygnalizacja akustyczna. Alarm można skasować poprzez naciśnięcie okienka wybranego alarmu. Tablica zawiera również historię występowania alarmów (w tym takie informacje jak czas wystąpienia alarmu, nr obiektu, ilość powtórzeń itd). Poniżej zrzut ekranu dla 160 nadajników ( stanowisk).
zrzut 

 Pierwszy obszar.
Po lewej stronie znajduje się tablica (siatka) obrazująca wystąpienia alarmów w   postaci kolorowych pól z numerami obiektów, które zarejestrował system.
Aktywny alarm można skasować poprzez naciśnięcie wybranego alarmu na tablicy (dotyczy to ekranów dotykowych) lub kliknięcie go za pomocą wskaźnika myszy.  Tablica ta przygotowana jest na obsługę maksymalnie 1000 obiektów.W przypadku zakupu programu na obsługę mniejszej ich liczby, stosowna część pól tej tablicy jest nieaktywna.

Drugi obszar.
W środkowej części okna programu znajduje się chronologiczna lista wystąpień   alarmów z obiektów zarejestrowanych przez system. Każdy rekord tej listy zawiera pola:
 - czas wystąpienia alarmu
 - numer obiektu z którego pochodzi alarm
 - ilość powtórzeń alarmu z danego obiektu
 - czas oczekiwania alarmu na reakcję operatora systemu podany w minutach
 - opis przypisany do obiektu
Aktywny alarm na tej liście, podobnie jak na tablicy po lewej stronie okna programu, można skasować poprzez naciśnięcie wybranego rekordu na liście (ekrany dotykowe) lub kliknięcie go za pomocą wskaźnika myszy. Skasowanie alarmu na tablicy lub liście powoduje usunięcie go z ekranu w obydwu obszarach. Powyżej listy znajduje się informacja o liczbie nieobsłużonych alarmów. Poniżej listy znajduje się zegar z aktualnym czasem systemowym oraz klawisz służący do kasowania sygnału dźwiękowego alarmu. Sygnał dźwiękowy towarzyszy wystąpieniu każdego nowego alarmu zarejestrowanego przez system.

Trzeci obszar.
Po prawej stronie okna programu znajdują się patrząc od góry:
- status portu RS-a poprzez który system komunikuje się z odbiornikiem IDO.Kolor zielony informuje o prawidłowym stanie łącza, kolor czerwony o braku łączności z odbiornikiem IDO.Obok znajduje się       pole z numerem portu w komputerze poprzez który komunikujemy sie z IDO. Pole to jest edytowalne i służy do wyboru COM-a do którego podłączony jest odbiornik IDO.
Poniżej znajduje się lista zdarzeń w systemie. Znajduje się tam informacja o wystąpieniu i skasowaniu każdego alarmu obsłużonych przez system. Poniżej tej listy znajduje się tablica w której możemy oglądać historyczne zapisy zdarzeń zarejestrowane przez system. Zakres oglądanej historii ustalamy za pomącą filtru gdzie możemy wybrać konkretny interesujący nas obiekt i ilość zdarzeń. Po ustawieniu parametrów filtru, wyświetlenie historii nastąpi po naciśnięciu klawisza z opisem "Odśwież"
Przy braku wybrania w filtrze obiektu (pole obiekt "puste") w histori zobaczymy chronologiczne zdarzenia ze wszystkich obiektów.
Każdemu nadajnikowi można nadać status nadajnika zwykłego lub specjalnego. Opcja alarm specjalny polega na tym, że w chwili otrzymania sygnału z nadajnika specjalnego wyświetla się pulsujące czerwone okno komunikatu alarmowego.
System może wykorzystywać nadajniki klawiszowe, ciągnione lub piloty przenośne. nadajniki
Dzięki temu, istnieje możliwość instalacji miejscowej w której każdy z nadajników przymocowany jest w danym pomieszczeniu oraz mobilnej, w której pensjonariusz może mieć nadajnik przy sobie.
Bateria w urządzeniach wystarcza na około rok,  jednak czas ten jest zależny od intensywności używania nadajników.  Dodatkowo system można wyposażyć w sygnalizatory optyczne które mogą sygnalizować użycie przypisanych do niego nadajników. Jest to przydatne dla personelu.  Pracownik będąc na korytarzu, ma optyczną informację że w danym pomieszczeniu lub grupie pomieszczeń został użyty przycisk przywoławczy. Sygnalizatory wymagają zasilania z zasilacza buforowego.     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej Czytaj dalej...